Thông tin chuyển khoản

  • Khách hàng lấy HĐ GTGT:

Tài khoản: Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại An Khánh

Số TK:19128065570014

Ngân hàng: Techcombak

Chi nhánh: Center Hoàng Quốc Việt

  • Khách hàng không lấy HĐ GTGT:

Tài khoản: Nguyễn Chí Dũng

Số TK:14022372702016

Ngân hàng: Techcombak

Chi nhánh: Center Hoàng Quốc Việt

Trân trọng!